Home LOKLIZACJE MASAŻYSTKI SOLO DUETY

Kiedy dotrzesz na ul. Sienną 93 wejdź w podwórze

Skręć w lewo-klatka jest na rogu po lewej od CYFROWY

 DRUK.

Klatka nr 5. Widać tam szyld WESTMINSTER GROUP