Home LOKLIZACJE MASAŻYSTKI SOLO DUETY

Domofon jest w bramie po lewej stronie od BARRACUDA BAR

Po przejściu przez brame idź prosto przed siebie do klatki nr 4

W klatce jest jeszcze jeden domofon.